ATOM serwis BHP Trzebnica

Szkolenia bhp
on-lineKONTAKT

ATOM SERWIS BHP
55-100 Trzebnica
ul. Przemysłowa 4/5
+48 695 61 65 18
atombhp@wp.pl


Oferujemy przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego, sporządzenie dokumentacji powypadkowej (wymaganych protokołów i kart). Wykonamy rzetelne dochodzenie powypadkowe, doradzimy, co można zrobić na poszczególnych stanowiskach pracy, żeby podnieść poziom bezpieczeństwa. Podpowiemy, jak efektywnie przeciwdziałać wypadkom.

Wypadek to nagłe zdarzenie, powodujące uraz u osoby poszkodowanej i wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia,
3) w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy, w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, zespół powypadkowy sporządza, nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku, protokół powypadkowy. Okres ten może być przekroczony wyłącznie, gdy zachodzą istotne przyczyny uniemożliwiające realizację tego terminu.

 • Obowiązki pracodawcy w razie wypadku:

 • »udzielenie pierwszej pomocy,
  »rozpoznanie okoliczności i przyczyny wypadku,
  »przesłuchanie świadków wypadku i poszkodowanego,
  »wypełnienie właściwych protokołów i kart wchodzących w skład dokumentacji powypadkowej.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca, niezwłocznie po jego sporządzeniu, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od jego sporządzenia.

 • Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Inspekcji Pracy o wypadku przy pracy (art.234, §2) W razie ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wypadku przy pracy należy podać następujące dane:

 • »nazwę i adres firmy, w której poszkodowany był zatrudniony,
  »miejsce wypadku,
  »datę i godzinę wypadku,
  »nazwisko i imię poszkodowanego,
  »wiek poszkodowanego,
  »stanowisko, na jakim był zatrudniony poszkodowany,
  »krótki opis okoliczności i przyczyn wypadku,
  »imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej wypadek.

Webmaster Tomasz Drohomirecki