ATOM serwis BHP Trzebnica

Szkolenia bhp
on-line


Login:

Hasło:


KONTAKT

ATOM SERWIS BHP
55-100 Trzebnica
ul. Przemysłowa 4/5
+48 695 61 65 18
atombhp@wp.pl


Pracodawca ma bowiązek organizować szkolenia w zakresie bhp, wynika to m.in. z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r (D.U. Nr 180 poz 1860 z póź. zmian.).

Proponujemy profesjonalne usługi w tym zakresie.


W naszej ofercie szkoleniowej proponujemy:

 • szkolenie wstępne (instruktaż ogólny)

 • »wymagane dla wszystkich pracowników przed przystąpieniem do pracy,
 • szkolenia okresowe dla:
 • » pracodawców,
  » osób kierujących pracownikami,
  » pracowników administracyjno-biurowych,
  » pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  » inżynieryjno - technicznych,

 • szkolenia okresowe przeprowadzane metodą samokształcenia kierowanego dla:
 • » pracodawców,
  » osób kierujących pracownikami,
  » pracowników administracyjno-biurowych.

Zaletą tej formy szkolenia jest możliwość jego przeprowadzenia w czasie dogodnym dla pracodawcy i samego pracownika. Polega na szkoleniu internetowym (on - line), w przypadku problemu z dostępem do internetu, dostarczamy materiały szkoleniowe w innej formie niż strona internetowa. W trakcie szkolenia jego uczestnik ma możliwość konsultacji z wykładowcą.


Webmaster Tomasz Drohomirecki